PERIFLEKS SPOJNICE / Guma za perifleks spojnicu / Perifleks spojnica

  • perfilekscrtez
  • perofeks spojnice
  • Tabela 2023 Perfileks SPojnice

Detaljnije o proizvodu

Različite konstrukcione izvedbe visoko elastičnih Perifleks spojnica (periflex spojnica) dozvoljavaju prilagođavanje svakom
pogonskom zahtevu, gde je uslovljena elastična ili elastično klizna veza.
Kod svih izvedbi ostvaren je jednostavan način pričvršivanja elastičnog spojnog obruča.
Perifleks spojnice podnose (u zavisnosti od veličine) pomeranje oslonca ležišta ugaono do 4 mm,radijalno do 4 mm, a aksijalno i do 8 mm.
U večini slučajeva, zahvaljujući primeni ovih spojnica, dovoljno je primitivnim sredstvima centrirati delove za spajanje. Izuzetak su brzohodne mašine kod kojih je potrebno sprovesti tačnije centriranje kako bi se izbeglo zagrevanje gumenog obruča. Po zahtevu kupca možemo isporučiti i sam gumeni obruč. Perifleks spojnice se radi lakše ugradnje isporučuju sa poprečnim prorezom.
Perifleks spojnice do ugradnje treba čuvati od ultraviolentnih zračenja i para, raznih rastvarača, jer im smanjuju trajnost.

DOKUMENTACIJA