Membrane ventila i pumpi

  • membrane1

Detaljnije o proizvodu

Gumene membrane su pokretne pregrade koji hermetički odvajaju dva prostora ispunjena fluidima različitog pritiska. Karakteristika gumene memebrane je visoka osetljivost na promene prtiska, što rezultuje manjim ili većim hodom u pravcu dejstva pritiska.

Gumene membrane prema primeni delimo na:
Regulacione gumene membrane
Pumpne gumene membrane
Membrane za razdvajanje

U mogućnosti smo po tehničkoj dokumentaciji i zahtevu kupca izraditi i membrane koje nemamo u svom asortimanu.